Garantijas

Garantijas tiek piemērotas likumā noteiktajā kārtībā, t.i. ja tiek pamanīts preces defekts vai trūkums, šis trūkums tiek vai nu novērsts, vai arī saņemtā prece pēc klienta pieprasījuma tiek apmainīta. Saskaņā ar ES noteikumiem, mūsu interneta veikalā pārdotajām precēm nodrošinām 24 mēnešu kvalitātes garantiju. Lai to izmantotu, pircējam jāiesniedz rakstisks pieprasījums, norādot iemeslu (preces defektu), kopā ar preces iegādes dokumentu.

Ja jūsu pasūtītā prece ir bojāta vai saplīsusi garantijas laikā, tās remonts tiks veikts 7-10 darba dienu laikā (atkarībā no bojājuma pakāpes) vai 30 darba dienu laikā, ja remontam vai preces nomaiņai nepieciešamas papildu detaļas no ražotāja.

Garantijas pakalpojums ir bezmaksas, taču ir nepieciešams pirkumu apliecinošs dokuments. Ja preci nav iespējams salabot vai ja mainītajai precei atkal konstatēts defekts, Jūs varat atgriezt preci un atgūt pilnu samaksāto summu vai paturēt preci, bet saņemt atlaidi. Lai iegūtu plašāku informāciju par ražotāja garantijām, lūdzu apskatiet produktam pievienoto instrukciju.

Garantija neattiecas uz šādiem gadījumiem:

Ja pircējs neiesniedz pirkumu apliecinošu dokumentu (pirkuma čeku, rēķinu).

Ja precei ir mehānisku bojājumu pazīmes

Ja defekts radies pircēja vainas dēļ

Ja prece nav tikusi lietota atbilstoši paredzētajam mērķim

Ja bojājumu ir izraisījuši vides faktori, piemēram, lietus, vējš, vētra, dzīvnieki utt. vai citi ārēji faktori (sprieguma pārrāvumi u. c.).

Visas izmaksas, kas saistītas ar garantijas preču transportēšanu uz mūsu noliktavu un no tās, sedz pārdevējs. Gan labotām, gan mainītām precēm tiek piemēroti garantijas noteikumi atlikušajam garantijas periodam.

close

Saglabātie produkti