Pirkšanas noteikumi

Interneta veikala www.maidina.lv vispārīgie noteikumi 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie pirkšanas - pārdošanas noteikumi kopā ar noteikumos norādītajiem dokumentiem ir paredzēti, lai sniegtu informāciju par Maidina UAB ("Pārdevējs") un informētu personas, kas iegādājas preces ("Preces") interneta veikalā ("Pircējs" ), par šajā interneta veikalā iegādāto preču pirkšanas - pārdošanas noteikumiem ("Noteikumi"). 

1.2. Šie Noteikumi, attiecas uz Preču iegādi interneta veikalā www.maidina.lv, starp Pārdevēju un Pircēju saistībā ar Preču pārdošanu ("Līgums"). Pircējam tiek rekomendēts iepazīties ar pirkšanas - pārdošanas noteikumiem pirms jebkādu Preču pasūtīšanas Interneta veikalā. 

1.3. Pircējs, iepazīstoties ar šiem dokumentiem, apstiprina Noteikumus, kā arī Privātuma politiku, iegādājoties Preces. Šādi apstiprinātie Noteikumi un Privātuma politika ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, Pušu atbildību un citus ar preču pirkšanu un pārdošanu saistītos jautājumus. 

1.4. Pircējam jāņem vērā, ka pasūtījuma iegāde un apmaksa ir atkarīga no Noteikumus pieņemšanas. Pretējā gadījumā Pārdevējs nevar pieņemt pasūtījumu. 

1.5. Nepieciešamības vai tiesību aktu izmaiņu gadījumā, Pārdevējam ir tiesības grozīt vai papildināt Noteikumus, par to paziņojot Pircējiem. 

2. Informācija par Pārdevēju 

2.1. Šie Noteikumi tiek piemēroti, iegādājoties Preces interneta veikalā www.maidina.lv. Pārdevējs ir Maidina UAB, juridiskās personas kods 123884769, adrese Kauno g. 34, Viļņa. 

2.2. Lai iegūtu vairāk informācijas par Pārdevēju, skatiet sadaļu "Par mums". 

3. Preču pasūtīšana 

3.1. Pircējs var veikt pasūtījumu interneta veikalā, izvēloties vienu no šādiem veidiem: kā reģistrēts lietotājs, kā nereģistrēts lietotājs, pa tālruni vai e-pastu. 

3.2. Pasūtot preces, izmantojot kādu no 

3.1. punktā norādītajiem veidiem, Pircējam ir jāsniedz personas dati, kas nepieciešami pasūtījuma pareizai izpildei, kā noteikts Privātuma politikā. 

3.3. Noteikumi un Privātuma politika attiecas arī uz Pircēju, kurš veicis preču pasūtījumu pa tālruni. Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt Noteikumiem. 

3.4. Visa būtiskākā informācija par produktu un tā īpašībām ir ietverta produkta aprakstā maidina.lv 

3.5. Pircēja ērtībai, katrs Pircēja pasūtījums tiek saglabāts maidina.lv datubāzē. 

4. Pircēja tiesības un pienākumi 

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces maidina.lv šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā. 

4.2. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu saskaņā ar šajos Noteikumos noteikto kārtību. 

4.3. Pircējam ir tiesības apmainīt vai atgriezt iegādātās preces saskaņā ar šajos Noteikumos noteikto kārtību. 

4.4. Pircējam ir tiesības lauzt pirkuma līgumu ar Pārdevēju. 

4.5. Pircējam ir arī citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikas tiesību aktos. 

4.6. Pircējam ir pienākums ievērot maidina.lv Noteikumus, samaksāt par pasūtītajām precēm un pieņemt tās saskaņā ar šiem Noteikumiem. 

5. Pārdevēja tiesības un pienākumi 

5.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt visu nepieciešamo, lai Pircējs varētu izmantot interneta veikalu maidina.lv 

5.2. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātumu un apstrādāt Pircēja personas datus saskaņā ar noteikto kārtību. 

5.3. Pārdevējam ir tiesības mainīt, pārtraukt vai papildināt konkrētu elementu izkārtojumu un darbību. 

5.4. Pārdevējam ir arī citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikas tiesību aktos. 

5.5. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās Preces un pieņemt Pircēja Preču atgriešanu saskaņā ar Noteikumos izklāstītajiem nosacījumiem. 

5.6. Ja būtisku apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt pasūtītās preces, Pārdevējs apņemas piedāvāt Pircējam līdzīgas preces par atbilstošu summu vai atmaksāt samaksāto naudu. 

5.7. Ja Pārdevējs nepiekrīt Pircēja pretenzijām, Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pircēja pieprasījuma saņemšanas dienas, ja vien Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktos nav noteikts citādi, ir jāsniedz patērētājam detalizēta, pamatota rakstiska atbilde. 

5.8. Pārdevējs apņemas pildīt citus pienākumus, kas Pārdevējam noteikti Noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikas tiesību aktos. 

6. Preču cenas un apmaksas kārtība 

6.1. Pārdevēja norādītās Preču cenas maidina.lv ir galējās un tajās ir iekļauts tajā brīdī spēkā esošais PVN. 

6.2. Pircējs var samaksāt par pasūtīto preci vienā no šādiem veidiem: skaidrā naudā kurjeram, ja pasūtījuma vērtība nepārsniedz EUR 150, ar interneta bankas starpniecību, bankas karti, ar bankas pārskaitījumu. 

6.3. Kad Pārdevējs saņem maksājumu par Precēm, pasūtījums tiek apstiprināts un sākas piegādes termiņš. 

6.4. Akceptējot Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka pirkuma dokumenti - PVN rēķini, kas ir arī preču garantijas taloni - tiek nogādāti Pircējam pasūtījuma piegādes brīdī. PVN rēķinos ir norādītas izvēlētās preces, daudzums, preču galējā cena, ieskaitot visus nodokļus, piegādes izmaksas un kopējā pasūtījuma summa. 

6.5. Pasūtot preces interneta veikalā, Klients piekrīt pēc pasūtījuma izpildes saņemt pasūtījuma kopiju uz e-pasta adresi, kas norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī. 

7. Preču piegāde 

7.1. Pasūtot preces, Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem piegādes veidiem: piegādi ar kurjerpastu uz norādīto adresi, piegādi ar kurjerpastu uz pakomātu. 

7.2. Preču piegādes termiņi ir norādīti sadaļā "Preču piegāde".

7.3. Piegādes izmaksas tiek parādītas automātiski, pievienojot preci grozam un noklikšķinot uz "Pirkt" 

7.4. Ja Pircējs izvēlas piegādi uz norādīto adresi: 

7.4.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu piegādes adresi. 

7.4.2. Pircējs apņemas pats pieņemt preces. Pircējam ir tiesības pasūtījuma procesa laikā komentāros norādīt citu personu, kas pieņems preces. Ja preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas pret Pārdevēju par preces piegādi nepareizai personai. 

7.4.3. Preces piegādā kurjeru kompānijas Omniva un Venipak 

7.5. Ja Pircējs, veicot pasūtījumu, izvēlas Preču piegādi Omniva pakomātā: 

7.5.1. Preces, kas sver mazāk nekā 30 kg, var saņemt Omniva pakomātos. Preces, kas ir smagākas par 30 kg, netiek piegādātas uz pakomātiem. 

7.5.2. Sūtījums no Omniva pakomāta ir jāizņem 7 kalendāro dienu laikā no brīža, kad Pircējs saņēmis SMS, ka prece piegādāta pakomātā. - Pārdevējs nav atbildīgs par neizņemtiem sūtījumiem, t. i., ja sūtījums tiek atgriezts Pārdevējam Pircēja vainas dēļ, Pircējam jāsedz atkārtotas piegādes izmaksas. 

7.6. Pārdevējs piegādā Preces Pircējam saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Preču Piegādes informācijā. Izņēmuma gadījumos piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu, apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju, lai vienotos par preču piegādes noteikumiem un nosacījumiem. 

7.7. Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu neievērošanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā ar Pārdevēju nesaistītu un/vai no Pārdevēja neatkarīgu trešo personu vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ. 

7.8. Piegādājot Preces Pircējam, Pircējam kopā ar kurjeru jāpārbauda sūtījuma un Preces(-ču) stāvoklis un jāparaksta nodošanas-pieņemšanas dokuments. Tiklīdz Pircējs ir parakstījis nodošanas - pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka preces ir nodotas labā stāvoklī, bez jebkādiem defektiem, kas nav saistīti ar ražošanas defektiem, un bez jebkādām neatbilstībām (piemēram, tādām, ko var konstatēt, veicot preču ārēju pārbaudi) preču sastāvā. Ja Pircējs pamana, ka iepakojums vai preces ir bojātas vai nav atbilstošā stāvoklī, Pircējam nekavējoties jāinformē Pārdevējs. 

7.9. Ja saskaņā ar Noteikumu 7.4.-7.5. punktu Pircējs nesaņem Preces noteiktajā termiņā un Pircējs ir samaksājis par Precēm un to piegādi, veikala pārstāvji sazinās ar Pircēju, lai vienotos par citu piegādes laiku un/vai veidu. Ja prece vēljoprojām netiek piegādāta, Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu un atgūt par preci samaksāto naudu, atskaitot piegādes izmaksas, ja tādas ir tikušas piemērotas. 

7.10. Ja saskaņā ar Noteikumu 7.4.-7.5. punktu Pircējs noteiktajā termiņā nesaņem preces un Pircējs nav samaksājis par tām, šādas Preces tiek atdotas Pārdevējam un pasūtījums tiek anulēts. 

7.11. Iepērkoties maidina.lv par 300 € vai vairāk, tiek piemērota vai nu atlaide vai arī bezmaksas piegāde. Pircējs var izvēlēties, kurš variants viņam ir piemērotāks. Lai saņemtu atlaidi, pircējam jāizvēlas maksājuma metode "Bankas pārskaitījums", pēc tam tiks nosūtīts priekšapmaksas rēķins ar piemēroto atlaidi uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi.

8. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš 

8.1. Katra maidina.lv pārdotā produkta īpašības, apraksts un attēli ir norādīti produktam pievienotajā produkta aprakstā. 

8.2. Pārdevēja piedāvātās preces ir atbilstošas kvalitātes, t. i., preču īpašības atbilst aprakstītajām. 

8.3. Pārdevējs iesaka pirms pirkuma veikšanas rūpīgi izlasīt preces aprakstu. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka maidina.lv norādītais preču izmērs, forma, krāsa vai citi parametri var neatbilst faktiskajam preču izmēram, formai, krāsai vai citiem parametriem Pircēja izmantotā displeja īpašību vai citu no Pārdevēja neatkarīgu tehnisko iemeslu dēļ. 

8.4. Pārdevējs piedāvā dažāda veida precēm kvalitātes garantiju, kas ir spēkā noteiktu laiku un kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šo preču aprakstā vai precēm pievienotajā rēķinā, kas kalpo kā garantijas karte. Uz precēm attiecas 24 mēnešu garantija, ja vien preces aprakstā nav norādīts citādi. 

8.5. Pārdevēja sniegtā kvalitātes garantija neierobežo patērētāju tiesības saskaņā ar likumu. 

9. Tiesības atkāpties no pirkšanas-pārdošanas līguma, preču atgriešanas un apmaiņas kārtība 

9.1. Tiesības atkāpties no pirkšanas-pārdošanas līguma 

9.1.1 Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties no pirkšanas-pārdošanas līguma, paziņojot par to Pārdevējam, bez nepieciešamības norādīt iemeslu. Šīs tiesības Pircējs nevar izmantot tādā gadījumā, ja Pircējs iegādājies tādas preces, kuras tiek ražotas saskaņā ar Pircēja personīgo izvēli vai norādījumiem, vai, kuras ir īpaši pielāgotas Pircēja personīgajām vajadzībām; 

9.1.2. Pircējs paziņo Pārdevējam par atteikšanos no pirkšanas-pārdošanas līguma vienā no šādiem veidiem: aizpildot atteikuma veidlapas paraugu vai iesniedzot skaidru paziņojumu, kurā izklāstīts viņa lēmums atteikties no Līguma. Paziņojums par līguma atcelšanu tiek nosūtīts uz e-pastu info@maidina.lv Pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu. 

9.1.3. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā, ko aprēķina šādi: a. pirkuma līguma gadījumā - no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādītā persona, kas nav pārvadātājs, saņem pasūtītās preces; b. ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces un preces tiek piegādātas atsevišķi, - no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādītā persona, kas nav pārvadātājs, saņem pēdējo preci; c. ja preces tiek piegādātas dažādās partijās vai daļās - no dienas, kad pircējs vai viņa norādīta persona, kas nav pārvadātājs, saņem pēdējo partiju vai daļu; d. ja līgums ir noslēgts par preču piegādi regulāri noteiktā laikposmā - no dienas, kad pircējs vai viņa norādīta persona, kas nav pārvadātājs, saņem pirmās preces. 

9.1.4. Ja Pircējs ir atteicies no pirkšanas-pārdošanas līguma pirms preces ir piegādātas, Pārdevējs atzīmē pasūtījumu kā atceltu un attiecīgi informē Pircēju pa viņa norādīto e-pasta adresi. 

9.2. Atbilstošas kvalitātes preču apmaiņas un atgriešanas noteikumi 

9.2.1. Pircējam ir tiesības mainīt preces 14 dienu laikā no preču piegādes dienas. Ja preču apmaiņas rezultātā rodas cenu starpība, Pircējam jāapmaksā cenu starpība. Ja Pircējs vēlas atgriezt preces, Pircējs sedz preču piegādes izmaksas. Lai veiktu preču apmaiņu, pircējam jāraksta uz info@maidina.lv 

9.2.2. Pēc klienta pieprasījuma tiek apmainītas visas preces, izņemot tādas, kas izgatavotas speciāli pēc klienta pieprasījuma. 

9.2.3. Saņemot preci, Pārdevējs apņemas to aizstāt ar tādu pašu preci tikai tādā formā, izmērā, krāsā, modelī vai komplektācijā, kādu norādījis Pircējs. Ja Pārdevējam nav aizvietošanai piemērotas preces, viņš atgriež Pircējam par preci samaksāto naudu. Naudu Pircējam atmaksā 14 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par Pircēja vēlmi izmantot šīs tiesības, un, ja Pircējs nav atgriezis Preces Pārdevējam, šajā punktā noteiktais termiņš tiek skaitīts no Preču atgriešanas dienas Pārdevējam. 

9.2.4. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atgriezta Pircēja bankas kontā, ja vien Pircējs un Pārdevējs nevienojas citādi. 

9.3. Nekvalitatīvu preču apmaiņas un atgriešanas noteikumi 

9.3.1. Pārdoto preču defekti ir jānovērš, bojātās preces jānomaina un jānodod atpakaļ saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību un ņemot vērā Latvijas Republikas tiesību aktu prasības. 

9.3.2. Ja Pircējs iegādājas neatbilstošas kvalitātes preci vai preci ar ražošanas defektu, Pircējam par to rakstiski jāpaziņo Pārdevējam Noteikumos noteiktajā kārtībā. Pircējam ir tiesības pieprasīt preces nomaiņu pret līdzīgu tādas pašas kvalitātes preci, naudas atmaksu vai defektu novēršanu. Ja preci nepieciešams atgriezt, tad Pārdevējs sedz nosūtīšanas izmaksas. 

9.3.3. Iesniedzot atgriešanas pieprasījumu, Pircējam jāpievieno PVN rēķins (rēķina numurs) un šāda informācija: Preces un defekta fotogrāfija, defekta apraksts. 

9.3.4. Pircējs var izmantot tiesības atgriezt neatbilstošas kvalitātes preces aprakstā norādītajā termiņā, kas tiek skaitīts no iegādes dienas. 

9.3.5. Nauda tiek atgriezta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir pārliecinājies, ka prece ir bojāta ražošanas defekta, nevis Pircēja vainas dēļ. 

9.3.6. Nauda netiks atgriezta par tādām precēm, kuras Pircēja vainas dēļ ir bojātas tīši vai neuzmanības dēļ (preces, kuras ietekmējušas ķimikālijas, ūdens, atklāta uguns, augsta temperatūra, asi priekšmeti u.c.), kas izmantotas nepareizi vai neatbilstoši paredzētajam mērķim. 

9.4. Preču apmaiņa, ja piegādātas nepareizas Preces 

9.4.1. Ja Pircējam ir piegādāta nepareiza prece, Pircējam par to jāinformē Pārdevējs, zvanot pa interneta veikalā norādīto tālruni vai rakstot e-pastu uz info@maidina.lv. Pārdevējs apņemas par saviem līdzekļiem aizstāt preci vai pieņemt atpakaļ nepareizo preci un atmaksāt Pircējam naudu 14 kalendāro dienu laikā. 

9.5. Preču un naudas atgriešanas kārtība 

9.5.1. Lai atgrieztu Preces, Pircējam jāievēro šie Noteikumi un piemērojamie atgriešanas termiņi, kas norādīti Noteikumos. 

9.5.2. Pircējs apņemas norādīt sūtītāja adresi un pienācīgi iepakot preces, ja tās tiek sūtītas. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preces no Pircēja un neatmaksāt naudu, ja Preces ir bojātas vai salauztas sūtīšanas laikā, nepiemērota iepakojuma dēļ 

9.5.3. Pircējs var atgriezt Preces, nosūtot vai nogādājot tās UAB Maidina noliktavā, Kauno g. 34 

9.5.4. Nauda tiek atgriezta Pircējam šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā, pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis preces, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā. 

9.5.5. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atgriezta Pircēja bankas kontā, ja vien Pircējs un Pārdevējs nevienojas citādi. 

9.5.6. Pārdevējam ir tiesības neatgriezt Pircējam naudu, kamēr Pārdevējs nav saņēmis atgrieztās preces un nav pārbaudījis to atbilstību Noteikumiem. 

9.5.7. Ja preču apmaiņas rezultātā rodas cenu starpība, Pircējam jāapmaksā cenu starpība. 

10. Atbildība 

10.1. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot maidina.lv interneta veikalu, tostarp par pareizu datu sniegšanu. Pircējs ir atbildīgs, ja sniegtie dati ir nepareizi vai nepietiekami, kā rezultātā Pārdevējam nav iespēja netraucēti izpildīt Pircēja pasūtījumu. 

10.2. Pēc reģistrēšanās, Pircējs uzņemas atbildību par savu pieteikšanās datu glabāšanu un/vai nodošanu trešajām personām. Ja UAB Maidina interneta veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir pieslēgusies maidina.lv, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. 

10.3. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumu cēlonis ir tas, ka Pircējs nav iepazinies ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus, lai gan viņam bija dota iespēja to darīt. 

10.4. Pārdevējs nav atbildīgs par citu uzņēmumu tīmekļa vietnēs sniegto informāciju, tostarp, ja Pircējs piekļūst šīm tīmekļa vietnēm, izmantojot saites Pārdevēja interneta veikalā. 

11. Noteikumi par akcijām 

11.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var uzsākt dažādas akcijas, spēles un īpašus piedāvājumus maidina.lv interneta veikalā. 

11.2. Visas maidina.lv vietnē publicētās atlaides un akcijas ir spēkā tikai pirkumiem internetā. 

11.3. Pārdevējam ir tiesības mainīt akcijas, konkursu nosacījumus bez iepriekšējas Pircēja informēšanas. 

12. Lojalitātes programma „Dārznieka punkti” 

12.1. UAB Maidina vadītajā interneta veikalā maidina.lv tiek īstenota klientu lojalitātes programma „Dārznieka punkti”. 

12.2. Šī lojalitātes programma ir paredzēta reģistrētiem interneta veikala lietotājiem. Lai piedalītos lojalitātes programmā, klientam ir jāreģistrējas. 

12.3. Dalība lojalitātes programmā sākas ar pirmo pirkumu, t. i., reģistrētais lietotājs saņem punktus uzreiz pēc pirmā pirkuma veikšanas. 

12.4. „Dārznieka punkti” tiek pievienoti pēc pasūtījuma apstiprināšanas, t. i., kad pasūtījuma statuss rādās kā „pabeigts”. 

12.5. Ja pasūtījums ir nepilnīgs, neapmaksāts vai atcelts, lojalitātes punkti netiek piešķirti. 

12.6. „Dārznieka punkti” tiek piešķirti pēc šāda principa: par katriem iztērētiem 10 €, tiek piešķirti 3 punkti. Ja klients veic pasūtījumu par 40 EUR, tiek nopelnīti 12 lojalitātes punkti. 

12.7. „Dārznieka punktus” izmanto pēc šāda principa: 10 nopelnīti punkti nodrošinās 1 EUR atlaidi nākamajam pasūtījumam. 

12.8. „Dārznieka punktus” var izmantot, lai samaksātu līdz 30% no nākamā pasūtījuma vērtības. 

12.9. „Dārznieka punktus” var izmantot tikai tad, kad pircējs sakrājis vismaz 10 punktus. 

12.10. „Dārznieka punktus” var izmantot tikai pasūtot preces interneta veikalā maidina.lv Visos citos gadījumos punktus izmantot nevar. 

12.11. „Dārznieka punkti” ir derīgi 2 gadus no to saņemšanas brīža. 

12.12. „Dārznieka punkti” ir derīgi visām interneta veikala precēm, izņemot preces, kuras nevar iegādāties internetā, t. i., precēm uz pasūtījuma. 

12.13. „Dārznieka punkti” derīgi arī precēm ar e-piedāvājuma zīmi. 

12.14. „Dārznieka punkti” var tikt izmantoti arī iegādājoties preces ar atlaidēm. 

12.15. „Dārznieka punkti neattiecas uz interneta veikala lietotājiem, kuri iepērkas pēc vairumtirdzniecības nosacījumiem. 

12.16. Lietotājs var pārbaudīt uzkrāto punktu skaitu un to derīguma termiņu, pieslēdzoties savam lietotāja kontam. 

12.17. Jauni lietotāji var saņemt „Dārznieka punktus”arī pierakstoties jaunumu vēstuļu saņemšanai un atstājot atsauksmi par produktu. 

13. Informācijas nosūtīšana 

13.1. Pārdevējs, saskaņā ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku, nosūta visus paziņojumus uz e-pasta adresi vai tālruņa numuru, ko Pircējs norādījis, reģistrējoties vai pasūtot Preci. 

13.2. Visus ziņojumus un jautājumus Pircējs nosūta Pārdevējam uz info@maidina.lv vai zvanot uz maiidna.lv kontaktinformācijā norādīto tālruņa numuru. 

14. Noslēguma noteikumi 

14.1. Šie Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. 

14.2. Attiecībām, kas izriet no šiem noteikumiem, piemēro Latvijas Republikas tiesību aktus. 

14.3. Visas domstarpības, kas rodas, piemērojot šos Noteikumus, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja 20 kalendāro dienu laikā neizdodas panākt vienošanos, strīdus izšķir saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību. 

close

Saglabātie produkti